Aktualności

20.12.2018
Wygrane Frankowiczów z Listopada 2018 r.
Kolejne wyroki pozytywne w sprawach Kredytów frankowych z listopada 2018 r. Lisopad okazał się bardzo korzystnym miesiącem dla posiadaczy krtedytóf frankowych walczących z bankami. 

1. Wyrokiem z dnia 30 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Kamil Gołaszewski, XXV C 1599/17) uznał dwie umowy kredytu indeksowanego d. Getin Bank z 2007 r. za nieważne i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty zapłaconych rat ponad kwotę wypłaconą przez bank.
2. Wyrokiem z dnia 23 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 1267/17) orzekł, że Umowa kredytu waloryzowanego mBanku nieważna, gdyż umowa jest sprzeczna z naturą stosunku prawnego oraz art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe ze względu na możliwość dowolnego kształtowania wysokości zobowiązania kredytobiorcy przez bank oraz nałożenie ryzyka na kredytobiorcę. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot dotychczasowych spłat kredytu jako dokonanych na podstawie nieważnej umowy. 
3. Wyrokiem z dnia 19 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli z (I C 1755/15), Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych rat kredytu stwierdzając w ustnych motywach rozstrzygnięcia, że umowa kredytu dawnego Bank Gospodarki Żywnościowej (denominowanego) jest nieważna. 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.     OK