06.12.2019

Wygrana z Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu (XXV C 1356/17)

Najważniejsze kwestie:
Sąd odfrankowił umowę i zasądził na rzecz powoda kwotę ponad 95 000 zł z odsetkami tytułem nadpłaty

W ustnych motywach uzasadnienia Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Duda) wskazał, że powód w jego przekonaniu bezsprzecznie był konsumentem. Kredyt nie został wydatkowany na prowadzenie działalności gospodarczej tylko na działalność mieszkaniową. W związku z tym - Sąd mógł przejść do badania czy w umowie znajdują się klauzule abuzywne. W przekonaniu Sądu klauzule przeliczeniowe są klauzulami niedozwolonymi. Nie wskazują precyzyjnie w jaki sposób ustalany jest kurs waluty przez bank, co powoduje, że powód nie wiedział ile kredytu otrzyma i ile będzie spłacać. Sąd podkreślił, że te wartości bank mógł ustalać dowolnie, co naruszyło równowagę kontraktową. Mimo obecności klauzul abuzywnych, w przekonaniu Sądu, po ich wykreśleniu umowa wiąże Strony w pozostałym zakresie. Sąd uznał ponadto, że umowa ta posiadała wszelkie cechy umowy kredytu wobec czego można uznać ją za ważną i kredyt traktować jako złotówkowy oprocentowany LIBOREM.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.     OK