27.11.2019

Wygrana z Mbankiem Umowa CHF z aneksu

Sąd ustalił, że:
umowa jest umową ważną, jeżeli natomiast chodzi o twierdzenia dotyczące niedozwolonych postanowień umownych, Sąd w całości podzielił twierdzenia powoda. Mechanizm indeksacji, zgodnie z którym kwota udzielonego kredytu jest indeksowana do waluty CHF, a także postanowienia odnośnie spłaty kredytu, są niedozwolonymi postanowieniami umownymi. Przy zawarciu aneksu nie zostały wytłumaczone powódce zasady jakie wiążą się z mechanizmem indeksacji do CHF. Powódka nie wiedziała nawet o istnieniu wewnętrznej tabeli Banku, myślała, że jest to tabela NBP.
Powódce nie wytłumaczono również, na czym polega ryzyko, nie przedstawiono jej symulacji, jak będzie kształtowane w czasie owe ryzyko. Powódka ubiegała się o kredyt w złotych polskich, ale takie rozwiązanie zostało jej narzucone z góry i przedstawione jako korzystne. W praktyce okazało się, że powódka spłaciła już większą kwotę, niż kwota udzielonego kredytu. Raty kredytu znacznie wzrosły w porównaniu do tych rat, które pierwotnie zostały wyliczone na podstawie zdolności powódki. Sąd podkreślił, że postanowień niedozwolonych nie da się zastąpić innymi postanowieniami, nie pozwalają na to przepisy.
Sprawę prowadziła z ramienia Kancelarii OLC Paweł Artymionek - r. pr. Anna Samsik.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.     OK