11.03.2020

Wygrana z dawnym Lukas bank S.A. (Credit Agricole Bank Polska S.A. )

W dniu 10 marca 2020 r. w sprawie przeciwko Credit Agricole Bank Polska S.A. prowadzonej przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu (SSO Krzysztof Rudnicki)
Sąd ogłosił wyrok w którym:
zasądził od Pozwanego na rzecz naszego klienta kwotę 97.892,49 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 7 września 2019 r. do dnia zapłaty, oddalił niewielką kwotę odsetek. 
 zasądził od Pozwanego na rzecz Powódki kwotę 6417 zł tytułem kosztów procesu.
W ustnych motywach wydanego wyroku sąd wskazał, że w umowie zostały zawarte klauzule abuzywne. Wskazał, że mimo że w umowie została wskazana kwota kredytu 120 tys zł to Powódka w istocie otrzymała 115 tys zł, a więc umowa nie gwarantowała uzyskania kwoty wskazanej w umowie. Sąd wskazał, że oddalił wnioski o przesłuchania świadków, ponieważ okoliczności na jakie mieliby zeznawać są znane sądowi z innych spraw. Sąd wskazał, że w swoim wyroku oparł się na orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2019 r. w którym to wyroku Sąd wskazał, że istnieje możliwość przyjęcia konstrukcji kredytu złotowego oprocentowanego stawką LIBOR.
Jest to kolejny wyrok naszej kancelarii u Sędziego Krzysztofa Rudnickiego. 
Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.     OK