04.09.2017

Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie frankowiczów

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 lipca 2017 r. (sygn. akt II CSK 803/16) wskazał, że kurs spłaty kredytu powinien być ustalony w sposób tożsamy przez cały okres kredytowania. Innymi słowy, zastosowanie dla spłaty rat kredytu powinen znaleźć kurs, po którym kredyt został przeliczony w momencie jego wypłaty.
Niestety, nie znamy jeszcze uzasadnienia pisemnego przedmiotowego wyroku. W przedmiotowym uzasadnieniu Sąd Najwyższy może wskazać na sposób interpretacji kredytów frankowych, co pozwoliłoby na ukształtowanie określonej linii orzeczniczej. Na dzień dzisiejszy wyroki sądów pierwszej instancji wykazują duże rozbieżności - większość sądów uznaje występowanie klauzul abuzywnych w umowach frankowych, z faktu tego wyciągane są jednak różnorodne wnioski. Zdanie wyrażone przez Sąd Najwyższy w wydanym wyroku może więc pozwolić na ujednolicenie skutków abuzywności wskazywanych przez sądy.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.     OK