Aktualności

07.02.2018
Prawomocny wyrok w sprawie BPH

Dnia 20 grudnia 2017 r. zapadł korzystny prawomocny wyrok dla Frankowiczów w sporze z BPH S.A. Sąd Apelacyjny w Białymstoku (I ACa 606/17 - Przewodniczący SSA Bogusław Suter, Sędziowie: SSA Elżbieta Borowska (spr.), SSA Elżbieta Bieńkowska) oddalił apelację banku i potwierdził, że w umowie denominowanej znajdują się klauzule abuzywne. Tym samym sąd zgodził się z orzeczeniem Sądu I instancji – Sądem Okręgowym w Olsztynie (wyrok z dnia 10 marca 2017 r., sygn. akt: I C 472/16)


Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.     OK