Aktualności

01.03.2018
Prawomocna wygrana z bankiem Pekao (dawny BPH)
Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji z dnia 13 kwietnia 2017 r. (sygn. akt  I C 478/16) unieważniając umowę kredytową zawartą z BPH S.A. (aktualnie PEKAO S.A.) z 2004 r. (sygn. akt I ACa 674/17). Sąd stwierdził, że umowa nakazywała wypłatę kredytu w złotych, a zatem brak było określenia kwoty kredytu i z tego względu umowę należało uznać za nieważną. Sąd potwierdził więc linię, według której w ogóle nie można mówić o umowie kredytu, skoro brakuje w jej treści jednego z najistotniejszych elementów - określenia wysokości udzielonego kredytu. Sąd wskazał, że kredyt został udzielony w złotych polskich, nie zaś we frankach szwajcarskich.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.     OK