09.08.2017

Prawomocna wygrana kredytobiorcy we Wrocławiu

W dniu 20 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał w II instancji korzystny dla kredytobiorcy wyrok w sprawie prowadzonej przeciwko Santander Consumet Bank S.A. (sygn. akt II Ca 2200/16). Sąd w ramach przedmiotowej sprawy podtrzymał stanowisko wyrażone wcześniej przez Sąd I instancji, opierając swój wyrok o kwestie dotyczące klauzul abuzywnych. Sąd wskazał, że wypłata kredytu po kursie ustalanym przez bank stanowi właśnie tego rodzaju klauzulę.

Przypomnijmy, umowy waloryzowane zawierały kilka rodzajów klauzul abuzywnych. Jedną z klauzul jest klauzula wypłaty kredytu po przeliczeniu kwoty według kursu wskazanego w tabeli kursowej danego banku, drugą zaś jest spłata rat kredytu również według przeliczeń dokonywanych przez bank w oparciu o własne tabele kursowe. Są to dwie niezależne od siebie klauzule abuzywne i już wystąpienie jednej z nich stanowi naruszenie interesów konsumenta. W analizowanym przypadku występowała klauzula niedozwolona w zakresie wypłaty kredytu. Spłaty kredytu dokonywane były według kursu Narodowego Banku Polskiego.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.     OK