20.02.2020

Pozytywny wyrok przeciwko BGŻ

Sąd uznał umowę za umowę kredytu w złotych polskich, wobec dokonanej wypłaty tego kredytu w tej walucie. Jako że umowa kredytowa nie wskazywała kwoty kredytu w PLN, Sąd stwierdził, że umowa pozostaje już z tego powodu nieważna, co oparł o art. 69 Prawa bankowego. Sąd podkreślił, że kredyt nie był walutowy, ponieważ zarówno jego wypłata i spłata następowała w PLN, zaś uzyskanie przez kredytobiorcę CHF było niemożliwe. Dodatkowo Sąd wskazał, że umowa kredytowa jest także nieważna jako wykraczająca poza granice swobody zawierania umów, ponieważ nie została zachowana równowaga stron umowy - bank mógł jednostronnie kształtować zobowiązanie kredytobiorcy. Sąd wskazał, że wszystkie wpłaty dokonywane przez kredytobiorców należy traktować jako świadczenie nienależne i jako takie podlega ono zwrotowi na ich rzecz. Sąd podkreślił, że także składka na UNWW podlega zwrotowi na rzecz kredytobiorców jako świadczenie nienależne.
Sprawę prowadziła mec. Anna Samsik z OLC Kancelarii Radcy Prawnego Pawła Artymionka.
Wyrok nie jest prawomocny.
 
Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.     OK