Aktualności

04.02.2019
Pozytywny wyrok naszej Kancelarii przeciwko PKO BP – zasądzenie całego roszczenia
Dnia 14 grudnia 2018 r. przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu, XII Wydział Cywilny, zapadł pozytywny wyrok w sprawie o sygn. akt XII C 752/18. W sprawie kredytu denominowanego PKO BP Sąd orzekł, że w umowie znajdują się klauzule abuzywne. Sąd wskazał, że po wyeliminowaniu klauzul pozostałaby w obrocie umowa kredytu walutowego, a więc umowa całkowicie inna niż ta wykonywana przez Strony. Sąd uznał, że wobec eliminacji z treści umowy klauzul abuzywnych świadczenia wzajemne Stron były nienależne i podlegają zwrotowi, wobec czego Sąd zasądził całość roszczenia na rzecz strony powodowej.
W praktyce Sąd uznał więc umowę zawartą przez Strony za nieważną, ponieważ nigdy nie została ona wykonana. Według Sądu wykonanie tej umowy miałoby polegać na wypłacie stronie powodowej przez Pozwanego franków szwajcarskich, do której to wypłaty nigdy nie doszło.
Wyrok nie jest prawomocny.
Sprawa prowadzona była przez Zespół naszej Kancelarii.
 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.     OK