16.05.2019

Pozytywne stanowisko Rzecznika Generalnego TSUE w spawie kredytów CHF

Jak wynika z ustaleń naszej kancelarii 14 maja 2019 r. Rzecznik Generalny przedstawił Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej opinię wydaną w sprawie C‑260/18. Opinia dotyczyła pytań prejudycjalnych zadanych Trybunałowi przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny. W zadanych pytaniach Sąd Okręgowy w Warszawie poruszył kwestie upadku umowy kredytowej w sytuacji, w której w umowie występują klauzule abuzywne. Sąd Okręgowy skupił się więc na ocenie skutków abuzywności.
Wszystko wskazuje na to że TSUE jest w 100% po stronie posiadaczy kredytów CHF.
Rzecznik odpowiadając na postawione pytania rozwiał istotne wątpliwości związane ze stosowanie prawa unijnego przez sądy krajowe. Przede wszystkim Rzecznik wskazał, że art. 1 ust. 2 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG stoją na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy uzupełnił luki w umowie poprzez odwołanie się do przepisów prawa krajowego o charakterze ogólnym, które przewidują, że treść czynności prawnej jest uzupełniana przez skutki wynikające z zasad słuszności lub ustalonych zwyczajów. Rzecznik Generalny rozwiał więc wątpliwości co do linii orzeczniczej niektórych sądów krajowych, które odwoływały się do kursu średniego NBP.
Jednocześnie jednak Rzecznik Generalny potwierdził, że to do sądu krajowego należy dokonanie oceny w zakresie kwalifikacji nieuczciwego charakteru warunku oraz przedmiotu umowy. To sąd krajowy musi więc dokonać oceny sprawy i ustalić, czy w umowie występują klauzule abuzywne, czy też nie. Sąd krajowy musi także dokonać oceny, czy możliwe jest utrzymanie w mocy umowy po usunięciu z niej klauzul abuzywnych. Sąd powinien w tym zakresie działać z urzędu, a więc podjąć działania niezależnie od wniosku strony.

Stanowisko Rzecznika Generalnego przedstawione powyżej jest bardzo pozytywne dla konsumentów. Rzecznik potwierdził, że skutkiem istnienia klauzul abuzywnych w umowach kredytowych powinno być całkowite unieważnienie tych umów. Wyrok sądu krajowego powinien brać pod uwagę zdanie konsumenta i to od niego powinien być uzależniony skutek abuzywności zapisów znajdujących się w umowie kredytowej.
W praktyce powyższe powinno przełożyć się na kolejne pozytywne wyroki w sprawach kredytów indeksowanych oraz denominowanych. Sądy krajowe otrzymały kolejny sygnał wskazujący na to, że ochrona konsumenta pozostaje całkowita i nie można jej różnicować.
 
Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.     OK