Aktualności

14.03.2018
Nieważna umowa kredytu samochodowego Getin Noble Bank S.A.
Wyrokiem z dnia 19 stycznia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 632/17) uznał prawomocnie umowę kredytu samochodowego, indeksowanego do CHF, zawartą z Getin Bank za nieważną. Sąd wskazał, że umowa jest sprzeczna z prawem bankowym oraz zasadami współżycia społecznego. Sąd stwierdził, że umowa jest sprzeczna z ustawą (art. 58 § 1 k.c.), ponieważ nie zawierała jednego z wymaganych przez prawo bankowe elementów, a to warunków zmiany oprocentowania (art. 69 ust. 2 pkt 5 Prawa bankowego), a także określała wysokości zobowiązania spłaty kredytu jako równowartości spłaty wyrażonej w walucie indeksacyjnej, co jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego w rozumieniu art. 58 § 2 k.c. (indeksacja dowolnie wyznaczanymi kursami przez bank). 
Umowa kredytowa nie była umową kredytu mieszkaniowego - był to kredyt na zakup samochodu. Sąd Apelacyjny potwierdził więc, że cel kredytu nie ma znaczenia dla oceny jego abuzywności. W tym kontekście także kredyty konsolidacyjne, czy też kredyty przeznaczone na potrzeby własne kredytobiorców, mogą być kwestionowane w ramach postępowania sądowego. 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.     OK