Aktualności

17.05.2018
Nieuczciwy mechanizm indeksacji - unieważnienie umowy z Getin Noble Bank S.A.

Kolejny pozytywny wyrok dla Frankowiczów, tym razem z przegrał Getin Noble Bank. Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 8 maja 2018 r. (XXV C 246/17 SSR del. Kamil Gołaszewski) wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność umowy kredytowej zawartej z Getin Bank SA ze względu na nieuczciwość mechanizmu indeksacji. Jednocześnie Sąd uznał, że kwota zapłacona w PLN powinna zostać zmniejszona o kwotę wypłaconego kredytu. Jednocześnie Sąd zasądził jednak na rzecz kredytobiorcy zwrot rat płaconych w CHF, gdyż uznał, że kwota ta nie nadają się do potrącenia z kwotą wypłaconego kredytu w PLN.


Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.     OK