10.02.2020

Kolejny prawomocny wyrok naszej kancelarii przeciwko Mbankowi

Dnia 6 lutego 2020 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy, zapadł wyrok w sprawie o sygn. akt XXVII Ca 2114/18, w której pozwanym był mBank S.A. Sąd zmienił w całości wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 6 lipca 2018 r. (sygn. akt VI C 1593/17), w którym Sąd I instancji oddalił powództwo uznając, że klauzule indeksacyjne nie naruszały w sposób rażący interesów Powodów, umowa kredytowa jest zaś ważna (SSR Anna Grabowska-Niećko). Sąd II instancji nie podzielił tego stanowiska i wskazał, że w badanej umowie w sposób oczywisty występują klauzule niedozwolone. Skutkiem usunięcia klauzul niedozwolonych jest nieważność całej umowy kredytowej, skutkiem zaś nieważności jest konieczność dokonania przez obie Strony zwrotu wzajemnych świadczeń. Z tej przyczyny Sąd zasądził całość roszczenia strony powodowej w kwocie ok. 39.000,00 zł. Wyrok jest prawomocny. Od wyroku nie przysługuje skarga kasacyjna.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.     OK