05.09.2017

Kolejna wygrana kredytobiorcy w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A.

W dniu 30 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia (sygn. akt VI C 3044/15) wydał kolejny pozytywny wyrok, w którym wskazał na abuzywność zapisów znajdujących się w umowie zawartej przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z kredytobiorcą. Sąd stwierdził jednocześnie, że stosowane przez bank przeliczenia oparte na dowolnie ustalanej tabeli są nieprawidłowe i rażąco naruszają interesy konsumenta.
Co istotne, Sąd określił, że implikacją usunięcia zapisów uznanych za abuzywne jest konieczność uznania kredytu za kredyt udzielony w walucie polskiej, oprocentowany stawką LIBOR oraz marżą. W przedmiotowej sprawie Sąd nie miał więc wątpliwości co do implikacji uznania zapisów umowy kredytowej za klauzule abuzywne. Wskazał na logiczny i spójny skutek, którym jest eliminacja z treści umowy kredytowej klauzuli niedozwolonej oraz zachowanie reszty postanowień umowy zgodnie z jej brzmieniem (a więc oprocentowanie oparte o LIBOR). 
Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.     OK