Aktualności

25.05.2018
Klauzula informacyjna dla Użytkowników

Optima Legal Consulting Spółka z o.o, działając jako Administrator Danych Osobowych   na podstawie Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), informuje, że podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Optima Legal Consulting Kancelaria Radcy prawnego Paweł Artymionek.

 

Z Administratorem danych osobowych skontaktować się można:

Pisemnie na adres: ul. Armii Krajowej 6D/5, 53-041 Wrocław

Telefonicznie: (71) 307 50 57

e-mail: kancelaria@kancelaria-olc.pl

 

Administrator nie przechowuje danych osobowych potrzebnych do realizacji Usługi Analizy umowy kredytowej, po otrzymaniu przekazuje je bezpośrednio do podmiotu przetwarzającego.

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wykonania usługi analizy umowy przedstawionej przez Użytkownika, którego dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, przed zawarciem umowy. Ponadto w celu wysyłki Newslettera osobom, które wyraziły na to zgodę, Administrator przechowuje i przetwarza ich dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

 

Dane osobowe będą przez czas niezbędny do wykonania Usługi Analizy Umowy nie dłużej niż przez 3 lata od momentu przekazania umowy. Po upływie tego okresu Administrator oraz pomiot przetwarzający usuną wszelkie dane osobowe Użytkownika.

 

Administrator informuje o prawie do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli te prawa zostały naruszone.

 

Administrator informuje również, że podanie danych osobowych jest konieczne dla realizacji usługi Analizy Umowy. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi jej wykonanie.

 

Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzane na podstawie upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania w czasie realizacji usługi.

 

Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie w celu realizowania wszelkich czynności związanych z realizacją usługi Analizy Umowy Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów marketingowych i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Jednocześnie Administrator Danych Osobowych wskazuje, że w celu zapewnienia prawidłowości przetwarzania danych osobowych i realizacji obowiązków nałożonych przez RODO na Administratora, uaktualnieniu uległ Regulamin zawarty na stronie internetowej http://www.pozwyfrankowiczow.pl/.


Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.     OK