17.10.2017

Getin Noble Bank S.A. przegrywa w Poznaniu

Sąd Okręgowy w Poznaniu w wyroku z dnia 29 września 2017 r. (sygn. akt I C 1742/16) wskazał, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF zawarta z Getin Noble Bank S.A. jest umową nieistniejącą od samego początku. Sprawa dotyczyła wydanego przez Bank BTE, a więc Pozwanymi byli kredytobiorcy. Sąd Okręgowy wskazał, że klauzule niedozwolone mają stanowić rodzaj sankcji dla przedsiębiorcy, a więc nie jest możliwy powrót do warunków rynkowych. Sąd uznał także, że nie może istnieć umowa kredytowa w złotych oprocentowana w sposób właściwy dla kredytu w walucie obcej, w związku z czym wskazał, że umowa kredytowa była umową nieistniejącą od samego początku.
Co ciekawe, Sąd Okręgowy wskazał, że wymiana dewiz następowała jedynie na papierze. Nie było więc realnych przejść dewiz pomiędzy Bankiem a kredytobiorcami.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.     OK